Firma

„JOGO” – Łódzka Spółdzielnia Mleczarska

94-251 Łódź
ul. Omłotowa 12
tel. 42 25 30 800
fax. 42 651 15 48
lsm@jogo.com.pl

Zarząd

Dyrektor ds. Rozwoju – Prezes zarządu

Patrycja Nowak- Sroka
Sekretariat – tel: 42 25 30 850
fax. 42 651 15 48

Kierownik Działu Samorządowo-Administracyjnego – Wiceprezes Zarządu

Izabella Mikołajczyk

Dział Handlu i Marketingu

Dział księgowości

Dział Samorządowo-Administracyjny

Dział Osobowo-Płacowy

Dział Zaopatrzenia

Dział Zaopatrzenia

tel. 42 25 30 814

fax. 42 25 30 914

email: zaopatrzenie@jogo.com.pl

Kierownik

Agnieszka Majewska

tel. 42 25 30 814

email: zaopatrzenie@jogo.com.pl

Dział Skupu

Kierownik

mgr inż. Paweł Jasiński

tel: 42 25 30 855

Manager ds. Skupu – Daniel Wira

tel: 
email: daniel.wira@jogo.com.pl

Dział Produkcji

Dział Produkcji

Manager ds. Produkcji – mgr inż. Marcin Kmiecik

42-25-30-879
email: marcin.kmiecik@jogo.com.pl

Dział Technologiczny

Bezpieczeństwo Żywności

Bezpieczeństwo Żywności

Pełnomocnik Zarządu ds. Bezpieczeństwa Żywności

mgr inż. Marika Defecińska

tel: 42 25 30 841

email: marika.defecinska@jogo.com.pl

Wydział Transportu

Wydział Transportu

tel: 42 25 30 881

tel: 42 25 30 865

email: transport@jogo.com.pl

Wydział Mechaniczno-Energetyczny

Laboratorium Kontroli Jakości

Koordynator Laboratorium Kontroli Jakości – mgr inż. Joanna Łandwijt

tel. 42-25-30-823

email: joanna.landwijt@jogo.com.pl

Laboratorium Oceny Surowca

Koordynator Laboratorium Oceny Surowca – Barbara Mirowska

tel: 42-25-30-928

barbara.mirowska@jogo.com.pl

Dział Informatyki

Manager ds. IT
Marcin Olejnik
tel. 42 25 30 833
email: marcin.olejnik@jogo.com.pl

 

Koordynator ds. IT
Michał Tarkowski
tel. 42 25 30 833
email: michal.tarkowski@jogo.com.pl

Oddział w Kraszewie

Koordynator produkcji

Seweryn Frączkowski

tel: 42 213 22 12

email: kraszew@jogo.com.pl