Firma

„JOGO” – Łódzka Spółdzielnia Mleczarska

94-251 Łódź
ul. Omłotowa 12
tel. 42 25 30 800
fax. 42 651 15 48
lsm@jogo.com.pl

Zarząd

Prezes zarządu

mgr inż. Krzysztof Jankowski
Sekretariat – tel: 42 25 30 850
fax. 42 651 15 48

Dyrektor ds. Handlu i Marketingu – Wiceprezes Zarządu

Tomasz Koczyński
tel. 42 2530902
e-mail.: tomasz.koczynski@jogo.com.pl

Dział Handlu i Marketingu

Dział księgowości

Dział Samorządowo-Administracyjny

Dział Osobowo-Płacowy

Dział Zaopatrzenia

Dział Zaopatrzenia

tel. 42 25 30 814

fax. 42 25 30 914

email: zaopatrzenie@jogo.com.pl

Kierownik

Patrycja Sokołowska Abbes

tel. 42 25 30 814

email: zaopatrzenie@jogo.com.pl

Dział Skupu

Dział Produkcji

Dział Produkcji

Kierownik – mgr inż. Lidia Osowska

tel. 42 25 30 823

email: lkj@jogo.com.pl

Dział Technologiczny

Bezpieczeństwo Żywności

Bezpieczeństwo Żywności

Pełnomocnik Zarządu ds. Bezpieczeństwa Żywności

mgr inż. Marika Defecińska

tel: 42 25 30 841

email: marika.defecinska@jogo.com.pl

Wydział Transportu

Wydział Transportu

tel: 42 25 30 881

tel: 42 25 30 865

email: transport@jogo.com.pl

Kierownik

Jacek Bartkowiak

tel: 42 25 30 883

email: jacek.bartkowiak@jogo.com.pl

Wydział Mechaniczno-Energetyczny

Laboratorium Kontroli Jakości

Laboratorium Kontroli Jakości

tel. 42 25 30 933

email: lkj@jogo.com.pl

Kierownik

mgr inż. Lidia Osowska

tel: 42 25 30 823

Oddział w Kraszewie

Kierownik

Bolesław Urbaniak

tel: 42 213 22 12

email: kraszew@jogo.com.pl

Kierownik

Bolesław Urbaniak

tel: 42 213 22 12

email: kraszew@jogo.com.pl