<br/>
1957
13/03/1957

Podjęcie przez Radę Ministrów Uchwały reaktywującej spółdzielczość mleczarską.

1950
12/06/1950

Upaństwowienie zakładu, powstanie Miejskiego Zakładu Mleczarskiego – Przedsiębiorstwo Państwowe w Łodzi

1945
02/05/1945

Wznowienie działalności przez Zarząd OSM w Łodzi

16/02/1945

Rozpoczęcie przyjmowania mleka od rolników

19/01/1945

Uruchomienie zakładu przez robotników.

1939
05/09/1939

Organy samorządowe przerwały swoją działalność, zakład został przejęty przez Niemców.

1936
14/01/1936

Rozpoczęcie sprzedaży mleka, masła, śmietany, twarogów.

01/01/1936

Rozruch zakładu przy ul. Gdańskiej 126 w Łodzi.

1935
14/12/1935

Próbne uruchomienie aparatury.

17/06/1935

Zarejestrowanie Statutu Okręgowj Spóldzielni Mleczarskiej przez Sąd Okręgowy w Łodzi.

05/01/1935

Posiedzenie organizacyjne Rady nadzorczej, wybór Zarządu.

1934
13/07/1934

13 lipca 1934 – posiedzenie Wydziału Powiatowego powołuje komisję organizacyjną


<br/>

13/03/1957

Podjęcie przez Radę Ministrów Uchwały reaktywującej spółdzielczość mleczarską.

12/06/1950

Upaństwowienie zakładu, powstanie Miejskiego Zakładu Mleczarskiego – Przedsiębiorstwo Państwowe w Łodzi

02/05/1945

Wznowienie działalności przez Zarząd OSM w Łodzi

16/02/1945

Rozpoczęcie przyjmowania mleka od rolników

19/01/1945

Uruchomienie zakładu przez robotników.

05/09/1939

Organy samorządowe przerwały swoją działalność, zakład został przejęty przez Niemców.

14/01/1936

Rozpoczęcie sprzedaży mleka, masła, śmietany, twarogów.

01/01/1936

Rozruch zakładu przy ul. Gdańskiej 126 w Łodzi.

14/12/1935

Próbne uruchomienie aparatury.

17/06/1935

Zarejestrowanie Statutu Okręgowj Spóldzielni Mleczarskiej przez Sąd Okręgowy w Łodzi.

05/01/1935

Posiedzenie organizacyjne Rady nadzorczej, wybór Zarządu.

13/07/1934

13 lipca 1934 – posiedzenie Wydziału Powiatowego powołuje komisję organizacyjną